در مورد ارتباط تعاريف و مفاهيم زيادي وجود دارد . به طور كلي ارتباط زماني صورت مي گيرد كه اطلاعاتي از يك فرد به فرد يا افرادي ديگر منقل مي شود . به عبارتي ارتباط فرايندي آگاهانه يا ناآگاهانه كه در آن عقايد ، افكار و احساسات ميان افراد رد و بدل مي گردد . بنا به تعريف ديگر ارتباط جرياني است كه در آن پيام از فرستنده به گيرنده با شرط انتقال ذهنيت صورت ميگرد . تحقيقات نشان ميدهد كه اكثريت مردم ، حدود 75 درصد از زمان بيداري خود را صرف برقراي ارتباط با ديگران ميكنند و اين امري كاملا اجتناب ناپذير است و تمامي اجزاي اين دنيا خواسته و ناخواسته با هم در ارتباط هستند . ارتباط امري است پويا كه در طول زندگي ما انسانها جريان دارد و هرگز متوقف نمي شود .  

تاريخچه ارتباطات :

  ارتباطات چيست ؟   تاريخچه زندگي بشر و تاريخچه ارتباطات انساني تقريبا هر دو از يه نقطه مشترك شروع مي شود و ميتوان ادعا كرد قدمت ارتباطات انساني به زمان پا گذاشتن انسان ها بر روي كره خاكي بر مي گردد . ارسطو فيلسوف يوناني اولين كسي بود كه رسما در مورد ارتباطات سخن گفته است وي در كتاب علم معاني بيان خود كه آن را هم معني و مفهوم ارتباط مي دانند مي نويسد ارتباط جستجو براي دست يافتن به كليه وسايل و امكانات موجود براي ترغيب و اقناع كردن ديگران است به طور كه ارتباط طرف مقابل را از هر روش و طريقي تحت تاثير قرار ميدهد . همچنين ويلبر شرام در كتاب ” زندگي و انديشه پيشتازان علم ارتباطات ” مي نويسد : رومي ها بودند كه اولين بار كلمه ارتباط و يا ارتباطات را به كار برده اند . يوناني ها در بلاغت و سخنوري پيشينه ي طولاني دارند و هميشه حرف در اين مورد براي زدن داشته اند . ارتباط در زبان ديگر communication است كه از كلمه لاتين communis  گرفته شده است كه مي توان آن را تفاهم و به اشتراك گذاشتن افكار نيز ترجمه كرد . به عبارتي ديگر زماني كه  ما با ديگران ارتباط برقرار مي كنيم بدين معناست كه ما افكار و عقايد خودمان را با او به اشتراك گذاشته ايم .  

انواع ارتباطات :

  ارتباطات چيست ؟   در اين مقاله تا اينجا ما با مفهوم كلي ارتباط و ارتباطات چيست آشنا شده ايم و فهميديم كه ارتباطات فرايندي است كه در آن يه فرستنده ، يك يا چند گيرنده  ، يك يا چند پيام و يا يك بازخورد وجود دارد و هدف اصلي از ارتباط انتقال پيام است .  حال به اين موضوع مي پردازيم كه ارتباط به چه صورت و اشكالي وجود دارد و انواع و اقسام آن را با هم مرور مي كنيم . به طور كلي ارتباطات به دو دسته كلي ارتباطات انساني و ارتباطات غير انساني تقسيم مي شود كه در اين مقاله روي صحبت ما با ارتباطات انساني است و به آن مي پردازيم .  از زمانيكه بشر زندگي  اوليه خود را بر روي كره زمين شروع كرد تا به الان كه بشر پيشرفته وجود دارد ارتباطات هم وجود داشته است و دستخوش تغييرات بسياري شده است . در طول زمان با پيشرفته شدن بشر  ارتباطات هم شكل پيشرفته تري به خود گرفته است به همين خاطر اشكال بسيار متفاوتي از ارتباطات وجود دارد كه هر كدام از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشند . از آنجايي كه حوزه ي ارتباطات بسيار وسيع مي باشد ، انواع و اقسام زيادي را براي آن بر شمرده اند و در هر حوزه ايي يك نوع تقسيم بندي را براي آن در نظر گرفته اند ولي به طور كلي ارتباطات انساني را به چهار دسته تقسيم مي كنند كه عبارتند از : 1 – ارتباطات كلامي 2 – ارتباطات غير كلامي 3 – ارتباطات نوشتاري 4 – ارتباطات تصويري  در مورد اين چهار نوع ارتباطات تعاريف و تفاسير بسياري وجود دارد كه در آينده در مقالات ديگر به آن خواهيم پرداخت  ولي به طور كلي ارتباطات كلامي زماني صورت مي گيرد كه اطلاعات و افكار ما از طريق زبان و گفتار (‌صحبت كردن ) منقل مي گردد و اين نوع ارتباط براي همگي كاملا ملموس است و از اهميت بسياري در حوزه ي ارتباطات موثر برخوردارد است . در مورد ارتباطات غير كلامي مي توان گفت كه مفاهيم انساني بدون دخالت زبان و گفتار ايجاد مي گردد و از اهميت بسزايي در چگونگي ارتباط ميان انسان ها برخوردار است به طوري كه در جامعه امروزي يادگيري زبان بدن و رعايت نكات در اين باب بسيار ارزشمند است و تاثير زيادي در نوع ارتباط دارد . ارتباط نوشتاري و تصويري هم همانطور كه مشخص است ارتباطي است كه از طريق نوشتار و تصاوير ايجاد مي گردد .  

ارتباط و ارتباطات چيست ؟

همان طور كه گفته شد در مورد ارتباطات تعاريف و مفاهيم متعددي از زبان محققان و دانشمندان وجود دارد كه ما در پايان اين مقاله لازم دانستيم براي درك بهتر و بيشتر به نقل قول از آن ها بپردازيم تا اهميت موضوع به وضوح اشكار گردد

دایره‌المعارف ویکی‌پدیا

ارتباط معادل (communication) و فرایند انتقال پیام از فرستنده ‌به‌ گیرنده ‌به ‌شرط ‌همسان بودن معانی بین آنها است.

 فرهنگ لغات “وبستر”

رساندن، بخشیدن، انتقال دادن، آگاه‌ساختن، مکالمه ‌و مراوده‌داشتن، معنا شده‌است.

 فرهنگ لغات فارسی معین:

ارتباط را به‌معنی ربط دادن، بستن، پیوند و … آورده‌است .

ادوین امری ‏‎(Edwin Emery) ‎

ارتباط عبارت از فن انتقال اطلاعات‎، افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به‌شخص دیگر ‏است. برای نمونه‌انسان وقتی‏‎ ‎می‌خندد نشاط و شادی خود را با لبخند نشان می‌دهد. یا ‏اگر فردی به‌فرد دیگر‎ ‎سلام‎ ‎می‌دهد یا‎ ‎عصر به‌خیر‎ ‎می‌گوید با بیان‎ ‎شفاهی دوستی و ‏صمیمیت خود را به‌او ابراز می‌دارد و در واقع به‌گونه‌ای احساس خود‎ ‎را نشان می دهد. ‌همچنین ‏زمانی که ‌شخصی به‌شخص دیگر‎ ‎کارت تبریک‎ ‎یا نامه‌ای ارسال می‌کند ‌هدف و‎ ‎منظور خود را ‏به ‌شکل علائم نوشتاری ارائه ‌می‌دهد و به این شکل ارتباط برقرار می‌کند‎.

لی جان ای. آ‌ر‎(Lee john A.R) ‎

ارتباط را به‎ ‎مفهوم فراگیر ارسال ها و دریافت ها میان محلها و مردم می‌داند. در نظر ‏مسئولان‎ ‎برنامه‌ریزی، ارتباط معمولا به‌معنای حمل و‎ ‎نقل مردم و کالا از راه‌ زمینی، دریایی‏، ‌هوایی و ارسال پیامها از طریق تکنولوژی مخابراتی‎ ‎‌است.  ولی مفهوم ارتباطات ‌با توجه به ‌ظرفیت اطلاعاتی لازم ‎به‌منظور عملکرد مؤثر جریان ارتباطات در جامعه ‌‌‏معنا پیدا می کند. در نتیجه نمی‌تواند با معنای‎ ‎محدود فوق همخوانی داشته باشد.

گورگن (‏Gorgan‏)

او معتقد است ارتباطات یعنی فراگردهایی‎ ‎که ‌بر مبنای آن انسانها‌همدیگر را تحت ‏نفوذ قرار می‌دهند.

کارل‌هاولند  (Hovland) 

معتقد است؛ ارتباط یعنی از فراگرد انتقال یک‎ ‎محرک (معمولا علامت بیانی) از یک فرد ‏‏(ارتباط گر) به‌فردی دیگر (پیام گیر) به‌منظور‎ ‎تغییر رفتار او است.  ‎ مانیوس اسمیت‎ (smith.M) ‎

هر نوع عملی که ‌بوسیله‌فردی‎ ‎انجام شود که ‌طی آن فرد دیگری بتواند آنرا درک کند ارتباط ‏نامیده‌می‌شود. خواه‌ این‎ ‎عمل با استفاده‌از یک وسیله‌ یا بدون آن انجام شود ‎.

    ]]>