تحقيقات علمي و همچنين تجربيات بدست آمده در محيط هاي سازماني به وضوح نشان داده است كه همواره يكي از مهم ترين عوامل موفقيت در سازمان ها ، داشتن ارتباط به شكل صحيح و موثر مي باشد و همچنين سازمان هايي كه دچار ضعف و اختلال در سيستم ارتباطي خود مي باشند چه در رده هاي مديريتي و چه در حوزه ي ارتباطات پايين دستي به قطع يقين از اهداف خود فاصله مي گيرند و دستاورد هاي كمتري برايشان حاصل مي گردد .

به طور كلي ارتباطات پلي ميان مديران و كاركنان سازمان در جهت تحقق اهداف موسسه ايجاد مي كند و تا زماني كه اين ارتباط ( پل ) به شكل صحيحي ايجاد نگردد وظايف به شكل شايسته اي انجام نمي شود و سازمان در راه رسيدن به اهداف خود دچار اختلال مي گردد .

در دنياي امروز علاوه بر اينكه افراد نيازمند آموزش مهارت هاي تخصصي و شغلي مي باشند به خاطر داشتن ارتباطات مستقيم و فراگير با ديگران نيازمند يادگيري مهارت هاي ارتباطي و شناخت الگوهاي ارتباطي صحيح مي باشند . يك مدير، يه پزشك و يا يك كارمند در محيط كار خود و يا در سازمان خود ساعات زيادي را با افراد گوناگوني در ارتباط مي باشد و داشتن الگوي ارتباطي درست در اين هنگام حس مي شود .

ما در اين مقاله قصد داريم تا به صورت كلي با مفاهيم ارتباطات و سازمان آشنا شويم و به بررسي اهميت ارتباطات سازماني بپردازيم . متاسفانه امروزه با توجه به ضرورت اين موضوع در بسياري از سازمان ها شاهد عدم ارتباطات صحيح سازماني هستيم كه اين امر عدم رضايت مديران و همچنين كاركنان را به ارمغان آورده است و اميدواريم كه در آينده اي نه چندان دور سازمان ها به اين مهم آگاه شوند و بر روي آموزش مهارت هاي ارتباطي مديران و كاركنان خود سرمايه گذاري كنند چرا كه اين سرمايه گذاري بدون هيچ ريسكي سود آور خواهد بود .

           در سازمان ها ارتباطات موثر هدف محسوب نمي شود بلكه وسيله اي براي كسب هدف تلقي مي گردد  

مفهوم ارتباط و سازمان :

قبل از اينكه بخواهيم وارد تعريف مفهوم ارتباطات سازماني شويم لازم است با دو مفهوم ارتباط چيست ؟ و همچنين سازمان چيست ؟ آشنا شويم .

در مورد ارتباط تعاريف زيادي وجود دارد كه در اينجا به چند مورد از آن مي پردازيم و براي اينكه بيشتر و به صورت مفصل با اين مفهوم آشنا شويد كافيست يك نگاهي به مقاله ي ما تحت عنوان «‌ ارتباط و ارتباطات  چيست ؟ » بيندازيد .

ارتباط از نظر ارسطو عبارت است از جستجو براي تحقق به كليه امكانات و وسايل موجود براي ترغيب و اقناع ديگران .

همچنين در كتاب « فراگرد ارتباط » ، روبرت گوير ارتباط را روشي ميداند كه بايد حداقل متضمن چهار عنصر باشد . از نظر گوير ارتباط يعني توليد كننده اي كه علامت يا نمادي را براي حداقل يك دريافت كننده طرح كند و او درك معني كند .

تعريف رايج و كلي كه در مورد ارتباط وجود دارد بدين صورت است كه ارتباط جرياني است كه در آن چهار عنصر اصلي به نام هاي فرستنده ، گيرنده ، پيام و كانال وجود دارد و عناصر ، وضعيت و چگونگي حضورشان در نهايت به ارتباط مي انجامد .

 

 

در مورد سازمان هم تعاريف زيادي وجود دارد اما نقطه مشترك همه ي آنها بدين صورت است كه سازمان يك نهاد اجتماعي است به عبارتي سازمان مجموعه اي است كه پيرو يك نظام و سيستم خاص مي باشد و داراي اهداف مشخصي است و حدود و مرزهايي دارد كه آن را از محيط خود جدا مي سازد .

براي اينكه مفهوم سازمان را بدرستي درك كنيم بايد بگوييم كه سازمان :

  • هدف دارد
  • براي هدف خود برنامه دارد
  • براي اجراي برنامه هاي خود راهبرد دارد
  • منابع خود را مي شناسد و سعي بر استفاده بهينه از آن را دارد
  • و در نهايت سازمان وابسته به اطلاعات است

در اين دنيا ما انسان ها هر جايي كه زندگي مي كنيم و هر كاري كه انجام مي دهيم به نوعي با سازمان هاي متعددي در ارتباط  هستيم و سازمان ها بخشي از زندگي روزمره ما را تشكيل مي دهند به طور مثال هر يك از ما انسان ها در بيمارستان متولد مي شويم ( يك سازمان) در مدرسه درس مي خوانيم ( يك سازمان ) و … بنابراين مي توانيم بگوييم جوامع امروزي همان دنياي سازماني ما هستند .

تا اينجا با دو مفهوم كلي ارتباط و سازمان آشنا شديم و گفتيم براي اينكه بتوانيم بهتر مفهوم ارتباطات سازماني را درك كنيم بهتر است با اين دو مفهوم آشنا شويم . حال كه اين دو مفهوم را درك كرده ايم ميتوانيم بگوييم ارتباطات سازماني چيست ؟

ارتباط سازماني به ارتباطاتي گفته مي شود كه در محيط سازماني ايجاد مي گردد به عبارتي ارتباطات سازماني به انتقال و تبادل اطلاعات ، افكار ، مفاهيم و احساسات ميان افراد در سازمان ها با واسطه و يا بدون واسطه گفته مي شود .

 

اهميت ارتباط سازماني

ارتباطات يكي از مواردي است كه درهر سازماني وجود دارد و نمي توان آن را انكار كرد . سازمان ها براي بقاي خود وابسته به روابط هستند و در هر سازماني معمولا هر مديري بيشترين وقت خود را صرف برقراي ارتباطات مي كند و داشتن ارتباطات كارآمد و موثر در سازمان ها يك امر ضروري در جهت تحقق اهداف آن سازمان است بنابراين سازماني كه در آن روابط ناصحيح و ناكارآمدي شكل مي گيرد از حالت پويايي خارج مي شود و از اهداف خود فاصله خواهد گرفت .

داشتن ارتباطات به شكل موثر و مفيد در هر سازماني باعث ايجاد يكپارچگي در ميان افراد ميشود باعث ميگردد كه انگيزه ميان افراد ازبين نرود بنا براين باعث ايجاد خلاقيت و عمل به تعهدات مي گردد و ميزان بهره وري سازمان را بالا مي برد .

از آنجا كه هر سازماني از تعدادي انسان تشكيل شده است كه ناگزير در ارتباط با هم مي باشند بنابراين داشتن مهارت ارتباطي از جايگاه و منزلت خاصي برخوردار خواهد بود چرا كه در ارتباطات انساني هزاران رفتار وجود دارد كه بدون داشتن مهارت هاي ارتباطي به چالش و تعارض و اختلاف و بي انگيزه شدن مي انجامد . لذا سازمان ها جهت افزايش بهره وري خود و تحقق اهدافشان علاوه بر بالا بردن سطح دانش شغلي نيازمند افزايش بهبود فردي تك تك افراد سازمان خود مي باشند و زماني كه اين امر تحقق يابد و تك تك افراد سازمان از مهارت ارتباطي كافي برخوردار شوند بدون شك سازمان به رشد و تعالي دست خواهد يافت .

   

به اميد روزي كه تمام سازمان هاي كشورمان به اهميت اين موضوع پي برده و علاوه بر آموزش تخصص هاي حرفه اي و شغلي به بالا بردن سطح آگاهي ارتباطي خود بپردازند .

 

 

 

]]>